top of page

รายการทางโทรทัศน์   "วิธีการทำโอ่ง"

        โรงโอ่งในจังหวัดราชบุรีนั้นมีมากมาย หลายโรงด้วยกัน เมื่อใครได้มาหรือเมื่อใครเอ่ยถึงราชบุรี ทุกคนก็คิดถึงโอ่งมังกร ซึ่งเป็นของคู่กัน ใครพูดถึงราชบุรีก็คิดถึงโอ่ง ใครคิดถึงโอ่งก็ต้องนึกถึงราชบุรี เพราะราชบุรีมีโรงโอ่งมากกว่า 42 แห่ง และยังเป็นแหล่งทำ "โอ่งมังกร" เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ขอบคุณที่มา

Credit :  คาราวาน สําราญใจ  (Published on Jun 1, 2018)

Credit : รายการช่อง 3 ทุกวันเสาร์ เวลา 07.20–07.50 น.ช่อง HD

ขอบคุณที่มา

Credit :  รายการทุกทิศทั่วไทย : 8 มี.ค. 59

Credit : ThaiPBS

โรงโอ่งฤทธิ์ศิลป์

the

Meet

RITSILP

โรงโอ่งฤทธิ์ศิลป์ ราชบุรี
โรงโอ่งฤทธิ์ศิลป์ ราชบุรี
โรงโอ่งฤทธิ์ศิลป์ ราชบุรี

@ Ratchaburi

bottom of page